พิธีมอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2016

พิธีมอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2016

พิธีมอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2016

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2016 และรับโล่รางวัล EGAT Green Learning Awards 2016  ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขียนโดย ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน 368 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-02-03 11:37:34