กิจกรรม "น้าต่อไฟ" ให้เด็กไทยตาสว่าง

กิจกรรม "น้าต่อไฟ" ให้เด็กไทยตาสว่าง

กิจกรรม

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ได้จัดกิจกรรม "น้าต่อไฟ" ให้เด็กไทยตาสว่าง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนสายธรรมจันทร์  ณ หอประชุมโรงยิมเขียนโดย ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน 575 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-02-03 11:26:46