จัดอบรมนักอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

จัดอบรมนักอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

จัดอบรมนักอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 19  มกราคม 2560 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ได้จัดอบรมนักอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนโรงเรียนสายธรรมจันทร์และโรงเรียนต่างๆที่ได้เข้าร่วม  ณ ห้องประชุมดาวเรือง เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน 329 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-02-03 11:12:47