วันครู 16 มกราคม 2560

วันครู 16 มกราคม 2560

วันครู 16 มกราคม 2560

เมื่อวันเสาร์ ที่ 16  มกราคม 2560  ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอดำเนินสะดวก ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดำเนินสะดวกและฌรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชนในเขตอำเภอดำเนินสะดวกทุกโรงเรียน ได้กำหนดจัดงานวันครู ประจำปี 2559 ระหว่างเวลา 8.00- 12.00 น.  ณ  หอประชุมโรงยิม โรงเรียนสายธรรมจันทร์เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน 327 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-02-03 11:03:54