พิธีเปิดโครงการตามรอยความดีของพ่อ
พิธีเปิดโครงการตามรอยความดีของพ่อ
พิธีเปิดโครงการตามรอยความดีของพ่อ

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการวรากุล  หงษ์เทียบ ได้ทำพิธีเปิดโครงการตามรอยความดีของพ่อ ณ โดมหน้าเสาธง
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน 225 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-02-03 10:47:06