กิจกรรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน"

กิจกรรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน"

กิจกรรมค่ายเยาวชน

ในวันที่ ๓๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" โรงเรียนสุจริต  รุ่นที่ ๓เขียนโดย Sunisa Plaisri โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน 272 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-02-03 10:25:47