ค่ายเยาวชนอาเซียน

ค่ายเยาวชนอาเซียน

ค่ายเยาวชนอาเซียน

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เป็นประธานในการเข้าค่ายเยาวชนอาเซียน จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฏาคม 2558 ณ อาคาร 1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
เขียนโดย โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 721 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-27 10:40:03