ค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.3 ปีการศึกษา 2559

ค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.3 ปีการศึกษา 2559

ค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.3 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ณ สวนสัตว์ซาฟารีปาร์ค อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 11-13 มกราคม 2560
เขียนโดย โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 367 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-01-30 15:16:26