กิจกรรม “ พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

กิจกรรม “ พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

กิจกรรม “ พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่19มกราคม 2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมด้วย นายวิบูรณ์   ชัยประเสริฐ (รักษาการแทนนายอำเภอเลาขวัญ) เป็นประธานในพิธี , พันตรี อาจินต์  จองสว่าง (สัสดีอำเภอเลาขวัญ) นายประทีป  เกษมสุข (ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ร.ร.เลาขวัญราษฎร์บำรุง) สจ.จักรินทร์  เชื้องาม (สมาชิกสภาจังหวัด อำเภอเลาขวัญ) นางสาวรานันท์ (ตัวแทน ผอ.รพ.เลาขวัญ) ได้เข้าร่วมกิจกรรม“พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดยมีกิจกรรมดังนี้ พิธีสงฆ์ ประธานและคณะครูทอดผ้าบังสุกุล และถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เมื่อเสร็จพิธีสงฆ์ ประธานในพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และปฏิญาณตน ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และนักเรียนร่วมกันขับร้องเพลงประสานเสียง ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง
เขียนโดย โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 705 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-01-27 12:41:00