กิจกรรม “ สัปดาห์วันครู ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2560 ”

กิจกรรม “ สัปดาห์วันครู ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2560 ”

กิจกรรม “ สัปดาห์วันครู ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2560 ”

เมื่อวันศุกร์ที่ 13มกราคม 2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงพร้อมด้วยผู้ปกครอง แม่ค้า ประชาชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม “สัปดาห์วันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560” ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โดยมีกิจกรรมดังนี้ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนบูชาครู อ่านสารประธานกรรมการคุรุสภา และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที เพื่อระลึกถึงพระคุณครู จากนั้นถวายพวงมาลัยสีขาว พร้อมจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย อ่านคำฉันท์ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จฯครูของแผ่นดิน ยืนสงบนิ่ง 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประธานในพิธีนำกล่าวคำปฏิญาณตน จากนั้นมอบเกียรติบัตรครูดีศรีเลาขวัญ และมอบโอวาทให้กับคณะครู นักเรียน เมื่อเสร็จพิธีคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์  
เขียนโดย โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 411 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-01-27 12:32:32