อบรมโครงการพัฒนาเยาวชนด้วยกีฬาบริดจ์

อบรมโครงการพัฒนาเยาวชนด้วยกีฬาบริดจ์

อบรมโครงการพัฒนาเยาวชนด้วยกีฬาบริดจ์

นางปลิฎสดา เพ็ชรสีเงิน  รองผู้อำนวยการ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  เป็นประธานอบรมเชิงปฏิบัติโครงการพัฒนาเยาวชนด้วยกีฬาบริดจ์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนท่ามะขามวิทยา  เมื่อวันที่ 25- 26 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องพากเพียร โรงเรียนท่ามะขามวิทยา โดยมี
 
ผู้สนับสนุนงบประมาณ  :  โดยบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด 
วิทยากร  :         สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย
ผู้เข้ารับการอบรม : นักเรียนโรงเรียนท่ามะขามวิทยา ม.1-ม.6 
                           ห้องเรียนละ 8 คน  รวม 96 คนเขียนโดย โรงเรียนท่ามะขามวิทยา เปิดอ่าน 1,630 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-27 10:04:23