โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูและบุคคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูและบุคคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูและบุคคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีวิทยากรชาวต่างชาติ           จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม ถึง ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจัดกิจกรรมช่วงเวลา ๑๖.๐๐น. - ๑๗.๐๐น. มีครูและบุคลากรภายในโรงเรียนสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก เขียนโดย โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน 268 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-01-26 09:18:58