กิจกรรม NRP The idol ครั้งที่3

กิจกรรม NRP The idol ครั้งที่3

กิจกรรม NRP The idol ครั้งที่3

เมื่อวันที่ ๑๗ -๑๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้จัด "กิจกรรม NRP  The idol  ครั้งที่ ๓"  โดยความร่วมมือระหว่างกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  เขียนโดย โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน 296 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-01-24 10:33:45