กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม

กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม

กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม

วันที่ ๑๙ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐  กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายปิยมงคล อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมี นายธีราสิทธิ์  เปี่ยมธนาธิป ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน  โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียงกันเขียนโดย โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 389 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-01-23 14:43:14