อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสารสนเทศโรงเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสารสนเทศโรงเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสารสนเทศโรงเรียน

นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์ ประธานกลุ่มเครื่อข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จ.ราชบุรี เป็นประธานอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสารสนเทศโรงเรียน ให้กับคณะครู และผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 26 โรงเรียน  โดยมีนายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี และคณะครู เป็นวิทยากร ให้การอบรมโปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
เขียนโดย โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 611 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-25 14:21:28