การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์

24 กรกฏาคม 2558 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนให้กับคณะครู  โดยมี นายสรรเสริญ ขวัญดี ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และจากกลุ่มบริหารงานต่างๆ เข้ารับการอบรม เมื่อเวลา 14.20 น. - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1
เขียนโดย โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน 586 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-24 21:58:54