กิจกรรมวันเด็ก

กิจกรรมวันเด็ก

กิจกรรมวันเด็ก

เมื่อวันที่ ๑๔  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  คณะครู  และนักเรียน  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ณ เทศบาลตำบลหนองรี  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรีเขียนโดย โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน 260 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-01-18 11:20:29