รับการประเมินกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

รับการประเมินกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

รับการประเมินกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  โรงเรียนหนองรีประานิมิต  ได้รับการประเมินกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘เขียนโดย โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน 249 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-01-18 11:15:17