โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ได้รับการตรวจประเมินสถานศึกษาพอเพียง

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ได้รับการตรวจประเมินสถานศึกษาพอเพียง

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ได้รับการตรวจประเมินสถานศึกษาพอเพียง

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ได้รับการตรวจประเมินสถานศึกษาพอเพียง คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ และนำเสนอการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยคณะผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง นำโดย ศน.กสิณ พงษ์พิทักษ์ และคณะ ให้ตรวจเยี่ยมและแนะนำโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม เป็นอย่างดี. ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558เขียนโดย โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม เปิดอ่าน 1,809 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-24 11:23:06