วันครู 2560

วันครู 2560

วันครู 2560

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เข้าร่วมในพิธีวันครูประจำปี2560  ณ หอประชุมโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 

 
เขียนโดย โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 500 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-01-17 10:32:36