พิธีวันครูประจำปี 2560

พิธีวันครูประจำปี 2560

พิธีวันครูประจำปี 2560

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทพมงคลรังษีเข้าร่วมในพิธีวันครูประจำปี2560 พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์ ด้วยครูดีมีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้งในพระคุณครู ณ ศาลาร่วมใจ โรงเรียนวิสุทธรังษี กาญจนบุรี
เขียนโดย โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 363 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-01-16 17:48:55