โครงการค่ายสิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงการค่ายสิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงการค่ายสิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมได้จัดโครงการค่ายสิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้รับความรูู้จากศูนย์ระบบนิเวศป่าชายเลน จังหวัดประจวบคีรีขันต์
เขียนโดย โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม เปิดอ่าน 197 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-01-11 08:50:28