กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  และผู้บำเพ็ญประโยชน์

ในวันที่ ๕-๖ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี  และผู้บำเพ็ญประโยชน์  ณ  โรงเรียนหนองรีประชานิมิตเขียนโดย โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน 310 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-01-10 13:06:47