โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ศึกษาดูงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ศึกษาดูงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ศึกษาดูงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศึกษาดูงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ โดยมีผู้บริหาร และคุณครู นักเรียนร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมนิลุบล เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
เขียนโดย โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 455 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-01-10 10:46:19