ตลาดนัดอาชีพ "พอพียงเพื่อพ่อ"

ตลาดนัดอาชีพ "พอพียงเพื่อพ่อ"

ตลาดนัดอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมตามโครงการ ตลาดนัดอาชีพ "พอเพียงเพื่อพ่อ" โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะครู นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559
เขียนโดย โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 365 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-01-10 10:45:01