ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียราชโบริกานุเคราะห์จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูร่วมประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ เพื่อที่จะชี้แจ้งรับทราบข้อมูลจากทางโรงแรียนและครูประจำชั้น ณ หอประชุมสัตตบงกต เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559
เขียนโดย โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 291 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-01-10 10:35:46