กิจกรรมค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมได้จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือ สมพล โตรักษา จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2560
เขียนโดย โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม เปิดอ่าน 242 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-01-09 14:10:35