โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา "โรงเรียน ICU "

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา "โรงเรียน ICU "

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 นายกฤษฎา  คำอาจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม และว่าที่ร้อยตรี.วัฒนา  ตรงเที่ยงศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษได้ให้ความรู้และแนะนำแนวทางปฏิบัติครูบุคลากรโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ในเรื่อง โรงเรียน ICU ณ ห้องประชุมจันทน์ผา โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ช่วงบ่ายเวลา 13.00 น. เขียนโดย โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน 464 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-01-05 11:15:27