สอบ Pre O-net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สอบ Pre O-net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สอบ Pre O-net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาจัดสอบ Pre O-net ในระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เตรียมพร้อมก่อนสอบ O-Net จริง ตามแบบทดสอบทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วันที่ 5 มกราคม 2560 เขียนโดย โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน 412 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-01-05 11:02:04