การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา

การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา

การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนแกนนำ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมด้วย สจ.จักริน       เชื้องาม ประธานกรรมการสถานศึกษา นางวาสนา  สว่างจิตร์ ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน และนางสาวคลารัช  เจริญผล นักวิชาการด้านสาธารณสุข ตัวแทนโรงพยาบาลเลาขวัญ ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมนำเสนอผลงาน เพื่อรับการตรวจประเมินโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการจัดการขยะ น้ำเสีย มลพิษทางอากาศ จากคณะกรรมการตรวจประเมินทั้ง 3 ท่าน นำโดย นายศักดา  ภุมริน (ผอ.รร.ร่มเกล้ากาญจนบุรี) นางสาวกรรณิกา  ไผทฉันท์ (ผอ.รร.ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา) นายไชยพร   มะลิลา(ผอ.รร. ไทรโยคน้อยวิทยา) ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โดยพร้อมเพียงกัน
เขียนโดย โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 644 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-12-26 13:41:17