กิจกรรม “ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ปีการศึกษา 2559

กิจกรรม “ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ปีการศึกษา 2559

กิจกรรม “ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมทำกิจกรรม “ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน” เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต”ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โดยพร้อมเพียงกัน
เขียนโดย โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 467 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-12-26 13:05:30