อบรมค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2559

อบรมค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2559

อบรมค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 15-17 ธันวาคม 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้นำนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร) ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วัดตะคร้ำเอน จ.กาญจนบุรีเขียนโดย โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน 365 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-12-26 12:31:51