ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมได้รับรางวัลสถานศึกษาและสามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมได้รับรางวัลสถานศึกษาและสามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมได้รับรางวัลสถานศึกษาและสามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1

           ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมได้รับรางวัลสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 จากผลการประกวดการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2558 งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2558 วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ Hall 9 ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี
เขียนโดย โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน 785 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-21 17:56:46