ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ได้รับเกียรติต้อนรับท่านคณะกรรมการ เข้ามาประเมิน โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการจัดการขยะ น้ำเสีย มลพิษทางอากาศ
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 509 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-12-15 14:25:12