พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และประชุมผู้ปกครอง

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และประชุมผู้ปกครอง

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และประชุมผู้ปกครอง

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง และผู้ปกครองนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรม “พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยมีกิจกรรมดังนี้ กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เมื่อเสร็จพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวชี้แจง ความเข้าใจต่างๆ กับผู้ปกครอง หลังจากนั้นนักเรียนและผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา เพื่อรับแจ้งผลการเรียน ลงทะเบียนเรียน พูดคุยปัญหาต่างๆและอื่นๆ ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง
เขียนโดย โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 375 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-12-07 21:18:33