การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2559 คณะครูผู้ฝึกซ้อม และนักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 66 รายการ ซึ่งผลการแข่งขันได้ดังนี้ เหรียญทอง 34รายการ เหรียญเงิน 20 รายการ เหรียญทองแดง 6รายการ และเข้าร่วม 6 รายการ และได้เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาค ในวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2559 ที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 27 รายการ 
เขียนโดย โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 812 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-12-07 21:13:55