โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแปรอักษร

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแปรอักษร

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแปรอักษร

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์  พร้อม คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดด่านทับตะโกและโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ร่วมแปรอักษรเลขเก้าไทย ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๙๙ วินาที แสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ สนามกีฬาโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

 

ติดตามได้ที่ http://www.dtk.ac.th
เขียนโดย โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 680 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-12-07 09:50:49