การติดตามตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายใน

การติดตามตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายใน

การติดตามตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายใน

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา สหวิทยาเขตแควน้อย ยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ นิเทศภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยหน่วยงานต้นสังกัด วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558เขียนโดย โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน 425 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-06-30 12:45:34