ลงนามถวายสัจอธิษฐาน
ลงนามถวายสัจอธิษฐาน
 ลงนามถวายสัจอธิษฐาน

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดย นายชาติกุลพล สมยาภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมลงนามถวายสัจอธิษฐานน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช วันที่ ๓๐ พฤศจิการยน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
เขียนโดย โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 184 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-12-01 16:24:05