วันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2559

วันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2559

วันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2559

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า โดยมีรองผู้อำนวยการชนัดดา ทองประเสริฐ 
ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี และ คณะเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ได้ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
เขียนโดย โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 369 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-11-29 10:22:37