วันยุวเกษตรกรโลก

วันยุวเกษตรกรโลก

วันยุวเกษตรกรโลก

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ ร่วมกิจกรรมวันยุวเกษตรกรโลก โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน "วันยุวเกษตรกรโลก" ภายใต้ Theme 4-H ยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรทราชกุมารี สมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทย (IFYE Thailand) จัดขึ้นเพื่อให้ยุวเกษตรกรได้เรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ ในฐานเรียนรู้ เช่น การฝึกหัดขยายพันธุ์พืช การเพาะถั่วงอกมือถือ ตลาดเกษตรออนไลน์ การปลูกผักในภาชนะเหลือใช้ การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ และ English in Agriculture เป็นต้น ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
เขียนโดย โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ เปิดอ่าน 1,494 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-11-28 10:45:44