พิธียกเสาเอกอาคารเรียน

พิธียกเสาเอกอาคารเรียน

พิธียกเสาเอกอาคารเรียน

พิธียกเสาเอก อาคารเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙



เขียนโดย โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 365 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-11-24 12:42:50