พิธียกเสาเอกอาคารเรียน
พิธียกเสาเอกอาคารเรียน
พิธียกเสาเอกอาคารเรียน

พิธียกเสาเอก อาคารเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เขียนโดย โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 294 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-11-24 12:42:50