โรงเรียนหนองบอนวิทยาคมศึกษาดูงาน
โรงเรียนหนองบอนวิทยาคมศึกษาดูงาน
โรงเรียนหนองบอนวิทยาคมศึกษาดูงาน

โรงเรียนหนองบอนวิทยาคมศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากลตามการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมรันตี
เขียนโดย โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 207 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-11-24 12:41:38