โรงเรียนหนองบอนวิทยาคมศึกษาดูงาน

โรงเรียนหนองบอนวิทยาคมศึกษาดูงาน

โรงเรียนหนองบอนวิทยาคมศึกษาดูงาน

โรงเรียนหนองบอนวิทยาคมศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากลตามการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมรันตีเขียนโดย โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 315 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-11-24 12:41:38