กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นราชพฤกษ์)

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นราชพฤกษ์)

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นราชพฤกษ์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๘ ร่วมกับโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  ร่วมจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรและกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นราชพฤกษ์) โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในพิธี วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
เขียนโดย โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 371 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-11-23 13:55:19