การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความจงรักภักดี

การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความจงรักภักดี

การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความจงรักภักดี

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาได้ร่วมจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความจงรักภักดี ณ ลานเอนกประสงค์ วันที่ 22 พ.ย. 2559เขียนโดย โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา เปิดอ่าน 1,235 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-11-23 09:52:23