กิจกรรมการแสดงระบำไก่ระหว่างนักศึกษาชาวเกาหลีกับนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี

กิจกรรมการแสดงระบำไก่ระหว่างนักศึกษาชาวเกาหลีกับนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี

กิจกรรมการแสดงระบำไก่ระหว่างนักศึกษาชาวเกาหลีกับนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี

นักศึกษาชาวเกาหลีกับนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์และดนตรีไทยของโรงเรียนเทพมงคลรังษีร่วมทำกิจกรรมการแสดงระบำไก่เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชาวเกาหลีกับชาวไทย ณ หอประชุมอาคาร ภปร.โรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2558
เขียนโดย โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 1,281 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-21 09:08:33