การจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

การจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

การจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในปีที่ 89 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนหนองโพวิทยาร่วมกับโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองโพวิทยา ร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศเขียนโดย โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน 553 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-11-22 10:08:45