ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าเรือ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปี 2557 เขียนโดย โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม เปิดอ่าน 1,796 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-06-30 12:42:59