ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าเรือ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปี 2557 
เขียนโดย โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม เปิดอ่าน 1610 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-06-30 12:42:59