ทอดผ้าป่ากระทงและการประกวดกระทง ประจำปีการศึกษา 2559

ทอดผ้าป่ากระทงและการประกวดกระทง ประจำปีการศึกษา 2559

ทอดผ้าป่ากระทงและการประกวดกระทง ประจำปีการศึกษา 2559

14 พฤศจิกายน 2559 นางประนอม คลังทอง วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ได้มาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ากระทงและการประกวดกระทง ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนายสรรเสริญ ขวัญดี ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และคณะครูร่วมกิจกรรม สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนในการส่งกระทง เข้าประกวด
เขียนโดย โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน 1,193 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-11-15 08:58:02