คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากร ร่วมพิธีไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากร ร่วมพิธีไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากร ร่วมพิธีไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ร่วมพิธีไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุม โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 

 

http://www.dtk.ac.th/

 
เขียนโดย โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 666 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-11-09 13:52:39